„A doświadczali oni spokoju ponad wszelkie zrozumienie.”
Leonard Orr