„A doświadczali oni spokoju ponad wszelkie zrozumienie.”

Leonard Orr