How Selegiline Protects Your Brain and Keeps You Young

Everyone is looking for that magic pill to make you run faster, jump higher, think faster, and live longer. That may not exist for now, but there’s one prescription drug that people swear by to increase lifespan and brain functioning, even though it’s minimally researched and not widely prescribed: selegiline. There are billions of brain […]

Source: How Selegiline Protects Your Brain and Keeps You Young

Selegiline to lek na receptę

Selegiline to lek na receptę, więc musisz go otrzymać od swojego lekarza. MD mogą nie przepisywać selegiliny w celu ochrony twojego mózgu lub zwiększenia motywacji. Jeśli nie masz choroby Parkinsona lub poważnej depresji, lekarz najprawdopodobniej uzna to za niestosowne.

Możesz mieć więcej szczęścia w rozmowie na ten temat z funkcjonalnym lub zintegrowanym lekarzem medycyny – mogą być bardziej skłonni do uznania ochronnych i zapobiegawczych korzyści selegiliny.